Groeitabel

Deutsch - English - français - Italiano - Nederlands - Espagnol - - Portugais Русский Russian
to be translated - who will help?:
(Arabic - Chinese - Japonais )
Deze tabel toont de totale toename, die resulteert uit een gegeven jaarlijks economisch groeipercentage.
Cummulatieve groei [groeifactor]= de totale toename van productie en consumptie na een bepaald aantal jaren met een gelijkblijvend groeipercentage.
 • Totale groei in procent = met hoeveel procent is de hoeveelheid toegenomen
 • [Groeifactor] = hoeveel keer is de hoeveelheid groter geworden
  Voorbeeld: bij een beginstand van 300 en een toename van 50 procent is de eindstand 450. De groeifactor is dan 1,5 maal. Verdere voorbeelden: onderaan de tabel.
 • Jaarlijkse groei 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 50 jaar 75 jaar 100 jaar
  0,5 %     + 2,53 % + 5,11 % + 7,77 % + 10,5 % + 13,3 % + 28,3 % + 45,4 % + 64,7 %
  1 %     + 5,1 % + 10,5 % + 16,1 % + 22,0 % + 28,2 % + 64,5 % + 111 %
  [ 2,1 x ]
  + 170 %
  [ 2,7 x ]
  1,5 %     + 7,73 % + 16,1 % + 25,0 % + 34,9 % + 45,1 % + 111 %
  [ 2,1 x ]
  + 205 %
  [ 3 x ]
  + 343 %
  [ 3,4 x ]
  2 %     + 10,4 % + 21,9 % + 34,6 % + 48,6 % + 64,1 % + 169 %
  [ 2,7 x ]
  + 342 %
  [ 4,4 x ]
  + 625 %
  [ 7,2 x ]
  2,5 %     + 13,1 % + 28,0 % + 44,8 % + 63,9 % + 85,4 % + 244 %
  [ 3,4 x ]
  + 573 %
  [ 6,4 x ]
  + 1081 %
  [ 11,8 x ]
  3 %     + 15,9 % + 34,4 % + 55,8 % + 80,6 % + 109 %
  [ 2,1 x ]
  + 338 %
  [ 4,4 x ]
  + 818 %
  [ 9,2 x ]
  + 1822 %
  [ 19,2 x ]
  4 %     + 22 % + 48 % + 80 % + 119 %
  [ 2.2 x ]
  + 167 %
  [ 2.7 x ]
  + 611 %
  [ 7.1 x ]
  + 1795 %
  [ 19 x ]
  + 4905 %
  [ 50 x ]
  5 %     + 28 % + 63 % + 108 %
  [ 2,1 x ]
  + 165 %
  [ 2,6 x ]
  + 239 %
  [ 3,4 x ]
  + 1047 %
  [ 11 x ]
  + 3783 %
  [ 39 x ]
  + 13050 %
  [ 131 x ]
  6 %     + 34 % + 79 % + 140 %
  [ 2,4 x ]
  + 221 %
  [ 3,2 x ]
  + 329 %
  [ 4,3 x ]
  + 1742 %
  [ 18 x ]
  + 7806 %
  [ 79 x ]
  + 32830 %
  [ 329 x ]
  7 %     + 40 % + 97 % + 176 %
  [ 2,8 x ]
  + 287 %
  [ 3,9 x ]
  + 443 %
  [ 5,4 x ]
  + 2846 %
  [ 29 x ]
  + 15888 %
  [ 160 x ]
  + 86672 %
  [ 868 x ]
  8 %     + 47 % + 116 %
  [ 2,2 x ]
  + 217 %
  [ 3,2 x ]
  + 366 %
  [ 4,7 x ]
  + 585 %
  [ 6,8 x ]
  + 4590 %
  [ 47 x ]
  + 32020 %
  [ 321 x ]
  + 219900 %
  [ 2200 x ]
  9 %     + 54 % + 137 %
  [ 2,4 x ]
  + 264 %
  [ 3,6 x ]
  + 460 %
  [ 5,6 x ]
  + 762 %
  [ 8,6 x ]
  + 7336 %
  [ 74 x ]
  + 64019 %
  [ 641 x ]
  + 552804 %
  [ 5529 x ]
  10 %     + 61 % + 159 %
  [ 2,6 x ]
  + 318 %
  [ 4,2 x ]
  + 573 %
  [ 6,7 x ]
  + 983 %
  [ 10,8 x ]
  + 11839 %
  [ 118 x ]
  + 127090 %
  [ 1272 x ]
  + 1379961 %
  [ 13801 x ]
  Voorbeelden:

 • Indien - zoals de meeste economen verlangen - de economische groei elk jaar 3 procent bedraagt, dan zullen we over 25 jaar van alles meer dan het dubbele hebben (1,0325=2,0938=2,1×): twee keer zoveel autos, twee keer zoveel wegen, fabriken, stalmest, ziekenhuisbedden, televisietoestellen, starts en landingen op Schiphol, enzovoort.
  Dit geldt bij aangenomen gelijkblijvende verdeling van de activiteiten over de verschillende sectoren.
  Maar ook als de verdeling van de goederen zich zou veranderen, het BSP, het Brutosociaalprodukt, dat is de geldwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten, zal zich bij 3 procent over 25 jaar meer dan verdubbelen.
  Daarbij moet men bedenken, dat de de zogenaamde diensten heel vaak erg veel materiaal gebruiken (bijv. het verkeer) en dus het verbruik aan grondstoffen geenszins reduceren.
 • Bij een jaarlijkse groei van 3 procent zou Nederland over 100 jaar - dat zijn maar 4 generaties - maar dan 19 keer zo veel van alles hebben.
  China zou eind van deze eeuw dan 2200 maal meer van alles hebbeN, bij hun huidige groei van 8 procent (2005).

  Hoe kunnen we verder onze productie en consumptie verhogen als ons land - en in feite onze planeet aarde - steeds even groot (of klein) blijft en de voorraden der natuur steeds verder afgebouwd worden?
  De zogenaamde "qualitative groei" is geen antwoord omdat elke groei, hoe dan ook, in geld gemeten wordt en altijd met hoeveelheden goederen overeenstmt. Een hogere qualiteit is duurder en vereist dus meer grondstoffen.

  uw mening | groeiforum | groeipagina
 • home | a - z | naar boven | terug
  ecoglobe - sinds 1997
  5421 2017111