[De sterren kunnen ons eraan herinneren dat dit ruimteschip aarde geen nooduitgang heeft.]
retour dernière   ecostory 21/2011   prochaine D E F NL home


De heer As†Dinsdag
M Mardi-Gras†Descendres
 


Op aarde vertelde men ons over een schitterend licht ...
... over onze heengegane dierbaren, die ons met open armen zouden ontvangen ...

... maar nooit over zulk een troosteloze tuin van verlatenheid ...
 

Het ergste is deze vreselijke verveling ...
... ik ga dood van verveling!
home | key words | ecostory | motivation | scenarios | feedback D E F NL
ecoglobe ecoglobe.org & ecoglobe.org.nz for realistic answers Goofy & Gallant in the 21st Century
1201-3d01-5118