Europees verkeer staat vast en vervuilt
van onze correspondent ("Trouw" www.trouw.nl)
2003-02-28

BRUSSEL - Van de 1,9 miljard liter brandstof die auto's en vrachtwagens dagelijks verbruiken gaat zes procent in rook op tijdens stilstand of slakkengang in de file. Van de belangrijkste verkeersaders zit overdag gemiddeld tien procent verstopt.

Dat leert een beschouwing van de Europese verkeersproblematiek, twee jaar nadat de EU zich ten doel stelde om de groeiende overlast terug te dringen. Een doel was bijvoorbeeld om de groei van het autoverkeer los te koppelen van de economische groei, maar die wetmatigheid is jaren later nog onverkort van kracht. Milieuheffingen en het stimuleren van 'schoner' vervoer en zuiniger motoren zouden het tij moeten keren, maar van dergelijk beleid is op Europees niveau nog nauwelijks sprake.

Daarmee is het verkeersinfarct in de EU compleet. De transportsector is de meest vervuilende, maar ook de snelst groeiende energieverbruiker in de EU. Volgens het Europees Milieu Agentschap, het milieubureau van de Europese Commissie, lijdt de volksgezondheid aantoonbaar onder de luchtvervuiling en het lawaai. En elke dag vallen er op de wegen in de EU meer dan honderd verkeersdoden.

Volgens de milieubeweging staan de problemen in de transportsector model voor het gebrek aan ambitie en idealisme waaraan de EU lijdt als het om milieubeleid gaat. ,,Wat dat betreft heeft de Britse premier Tony Blair ons een grote dienst bewezen'', zegt Stephanos Anastadiadis van Europese milieukoepel T en E, waarbij ook het Nederlandse Natuur en Milieu is aangesloten. Blair maakte deze week bekend dat de Britse regering duurzame energie wil stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen met 60 procent wil verminderen in 2050.

Dat is aanmerkelijk ambitieuzer dan de 8 procent reductie van broeikasgassen die in Kyoto is afgesproken en die de landen van de EU maar ternauwernood lijken te halen. "Blair is natuurlijk maar een politicus, maar het werd wel hoog tijd dat iemand weer enig idealisme zou terugbrengen in het milieudebat."

source: Trouw - 1 maart 2003

top | back | Verkehr - traffic